07-11

Kamu
Sistemleri

Erken tsunami uyarılarıyla hayat kurtarıyor, daha güvenli ulaşım yolları sağlıyor, tıpta süperiletken uygulamar keşfediyor ve suyu daha güvenle içilir hale getiriyoruz. Mitsubishi Electric’in kamu sistemleri ve çözümleri, sürekli teknoloji ve servislerimizde yenilikler yaparak, toplumda yaşam kalitesini arttırmak olan kurumsal misyonumuzu somutlaştırıyor.

Ozon Sistemleri

Temiz su en kıymetli kaynaklarımızdan biri. Geleneksel su işleme yöntemleri çevreye olumsuz zararlar verebildiği için, atık su ve içme suyu işlemede ozon kullanımı çevreci pratik bir çözüm olarak ün kazanıyor ve büyüyor. Klordan daha güçlü bir dezenfektan olan ozon, etkili bir koku giderici, su arıtma aracı ve su işlemede kullanıldığında yan ürün olarak sadece oksijen üretiyor.

Doppler Lidar Sistemleri

Doppler Lidar (Işık Tespiti ve Tayini) sistemlerinin amacı ayresolleri ve atmosferdeki hareketlerini tespit ederken, rüzgar hızını ve yönünü ölçmektir. Doppler Lidar ışın tarama kalıplarından yararlanan geniş alanlar için gerçek zamanlı rüzgar verileri sağladığından rüzgar değerlendirmesini kolay hale getirmeye yardımcı olur. Rüzgar enerjisi üretim tesisileri ve rüzgar santrallerinde, bu teknoloji rüzgar şartlarının uzaktan ve gerçek zamanlı sağlanmasına yardım edebilir. Gelecekte, Doppler Lidar'ın aynı zamanda uçakların güvenli geçişini emniyete almak için rüzgar şartlarını gözetlemede de bir rol oynaması bekleniyor.

Öne çıkmak

Parçacık Terapi Sistemleri

Mitsubishi Electric üç ana parçacık terapi sistemini de üreten dünyadaki tek üreticidir. Dünyada medikal cihaz olarak resmi olarak onaylanan ilk karbon iyon parçacık demeti sistemimiz, kanserle mücadelede global bir ilgi çekiyor. Karbon iyonları ışık hızının yaklaşık %70 üzerine çıkaran bu sistem sabit derinlikteki bir tümörün üzerine tam olarak etki edecek dozda radyasyonu topluyor, sadece tümörü hedef alarak sağlıklı dokuya gelecek zararı en aza indirgiyor. Her yıl dünyanın her yerinden hastalar, 40 yıllık deneyimimizle desteklenen ileri teknoloji parçacık terapisi sistemimiz, radyasyon terapisindeki ustalık bilgimiz ve halk sağlığına süregelen katkılarımızdan yararlanıyorlar.

Sayfa Başı