ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หน้านี้

Computerized Numerical Controller (CNC)

ตัวควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) M700V M70V C70

หุ้นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จของคุณ

นี่คือปรัชญาทางธุรกิจCNC
พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในธุรกิจด้าน CNCต้องการจะเป็น"หุ้นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสำหรับอนาคตและระดับสากล"
เราจะยังคงรักษาความพยายามของเราเพื่อมุ่งให้ CNC ของเราเป็นความช่วยเหลือที่ดีที่สุดของลูกค้า

รายการผลิตภัณฑ์

CNC

ตัวควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) สายผลิตภัณฑ์ขั้นสูงจะนำเครื่องจักรของคุณก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง

 • ซีรีส์ M800W
 • ซีรีส์ M700V
 • ซีรีส์ M70V
 • ซีรีส์ E70
 • ซีรีส์ C70

Drive Units

Drive Units ตัวขับเคลื่อนเซอร์โว/Spindle ที่มีความสามารถสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนอย่างเต็มที่

 • ซีรีส์ MDS-D2/DH2
 • ซีรีส์ MDS-DJ
 • ซีรีส์ MDS-DM2
 • MDS-DM2-SPHV3

มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์เซอร์โวที่ทำงานร่วมกับการควบคุมนาโนเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรชนิดต่างๆ

 • มอเตอร์เซอร์โวชนิด Medium-inertia ซีรีส์ HF
 • มอเตอร์เซอร์โวชนิด Low-inertia ซีรีส์ HF-KP
 • Linear Servo Motor ซีรีส์ LM-F
 • Direct Drive Servo Motor ซีรีส์ TM-RB

มอเตอร์ Spindle

มอเตอร์ Spindle มอเตอร์ Spindle รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง

 • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-D ชนิดใหม่ความสามารถสูง
 • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-DLชนิด Low Inertia ความเร็วสูง
 • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-V ชนิดความสามารถสูง
 • มอเตอร์ Spindle ซีรีส์ SJ-VL ชนิด Low Inertia ความเร็วสูง
 • Tool Spindle Motor ซีรีส์ HF-KP/HF-SP
 • มอเตอร์ Spindle ชนิด Built-in
 • มอเตอร์ Spindle ชนิด IPM

เครื่องมือซอฟต์แวร์

เครื่องมือซอฟต์แวร์ เครื่องมือซอฟต์แวร์เครือข่ายให้สภาพแวดล้อม CNC ที่ได้รับการปรับปรุง

 • การเลือกเซอร์โว NC
 • การออกแบบหน้าจอ: NC Designer2
 • เครื่องมือการฝึกอบรม /การสนับสนุนตามความต้องการเฉพาะ: NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
 • การตั้งค่าพารามิเตอร์ NC: NC Configurator2
 • การปรับเซอร์โว: NC Analyzer2
 • การถ่ายโอนข้อมูล: NC Explorer
 • การตรวจสอบระยะไกล: NC Monitor2
 • การตรวจสอบระยะไกล: เครื่องมือตรวจสอบระยะไกล(C70)
0000/00/00 JavaScript
สอบถาม
ติดต่อเรา