ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หน้านี้

Programmable Logic Controller (PLC) - MELSEC

Programmable Logic Controller (PLC) - MELSEC

PLC ที่ให้การควบคุมก้าวหน้าไปอีกขั้น

สามารถตอบสนองความต้องการของระบบควบคุมได้ครบตามที่คาดหวังให้โซลูชั่นที่เหมาะสมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ PLC และระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม

รายการผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ MELSEC iQ-F

ซีรีส์ MELSEC iQ-F รุ่นขนาดกะทัดรัดพร้อมฟังก์ชั่นในตัวรุ่นใหม่

 • โมดูล CPU
 • โมดูล I/O
 • โมดูลตัวควบคุมอะนาล็อก
 • โมดูลการนับความเร็วสูง
 • โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน/การควบคุมตำแหน่ง
 • โมดูลเครือข่าย/การสื่อสาร
 • อุปกรณ์เสริม

ซีรีส์ MELSEC-F

ซีรีส์ MELSEC-F รุ่นกะทัดรัดคุ้มค่า

 • Main Unit
 • I/O เพิ่มขยาย
 • ตัวควบคุมอะนาล็อก
 • ตัวนับความเร็วสูง
 • ตัวควบคุมการกำหนดตำแหน่ง
 • เครือข่าย/การสื่อสาร
 • อุปกรณ์เสริม
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ซีรีส์ MELSEC-QS/WS

ซีรีส์ MELSEC-QS/WS อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่ทำให้คนปลอดภัยจากเครื่องจักรในโรงงาน

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม MELSEC ซอฟต์แวร์จะลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่ช่วยให้เชื่อมต่อโรงงานผลิตที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างราบรื่น

0000/00/00 JavaScript
สอบถาม
ติดต่อเรา