ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หน้านี้

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า EDM

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า: สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้งานมานานหรือผู้ที่ใช้งานครั้งแรก Die Sinking EDM และ Wire-cut EDM ของ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีความเร็วสูงและมีความแม่นยำสูง นอกเหนือจากการทำแม่พิมพ์ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการผลิตชิ้นส่วนที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมไอทีและอากาศยาน

Mitsubishi Electric EDM เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานง่ายและมีความสำคัญสำหรับงานแม่พิมพ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง

Die Sinking EDM และ Wire-cut EDM ของ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
นอกเหนือจากการทำแม่พิมพ์ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการผลิตชิ้นส่วนที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมไอทีและอากาศยาน

โปรดดูเว็บไซต์ของ MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. สำหรับรายละเอียด

รายการผลิตภัณฑ์

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Wire-EDM

Wire-cut EDM: กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการสำหรับงานต่างๆ ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการสร้างแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูงมาก Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตจากโซลูชันโดยรวม การใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการทำแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง

 • MX600
 • ซีรีส์ PA ADVANCE
 • ซีรีส์ MV-R
 • ซีรีส์ MV-S
 • ซีรีส์ NA
 • ซีรีส์ FA-V

เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Die sinking EDM

Die-sinking EDM: กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงมากจนถึงการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่ให้ผลผลิตสูงโดยใช้ขั้วไฟฟ้าขนาดใหญ่ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มผลผลิตของลูกค้าจากโซลูชันโดยรวม สามารถใช้ได้ตั้งแต่การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงจนถึงงานผลผลิตสูงโดยใช้ขั้วไฟฟ้าขนาดใหญ่

 • ซีรีส์ EA ADVANCE
 • MA2000
 • ซีรีส์ EA

เครื่องเจาะแบบ Small Hole EDM

EDM แบบ Small-hole: การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรแบบ Small-hole กำลังเปลี่ยนจากการเจาะเป็นเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า แนวคิดใหม่ของ EDM แบบ fine-hole กำลังขยายตัวในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรแบบ Small-hole กำลังเปลี่ยนจากการเจาะเป็นเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า

 • RH3525

อุปกรณ์เสริมอัตโนมัติ CAD/CAM, S/W

CAD/CAM, S/W: มอบโซลูชันสำหรับโรงงานที่มีชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ EDM ที่หลากหลาย มอบโซลูชันในโรงงาน

 • AD
 • ESPERADVANCE PRO
 • E.S.P.E.R SCHEDULE
 • RemoteMagic II
0000/00/00 JavaScript
สอบถาม
ติดต่อเรา