Sản phẩm

Trang in

Nguồn điện

Nguồn điện

Mô- đun này được sử dụng để cung cấp nguồn điện cho CPU, đầu ra, đầu vào và các Mô- đun khác trên đơn vị cơ sở.

Nguồn điện

Có hai loại khả dụng theo độ chênh lệch điện áp đầu vào/đầu ra và giá trị dòng điện đầu ra.

Nguồn điện