Create new value togetherCreate new value together

100 let společnosti Mitsubishi Electric Vytvářejme společně nové hodnoty.100 let společnosti Mitsubishi Electric Vytvářejme společně nové hodnoty.

1. února 2021

Společnost Mitsubishi Electric byla založena roku 1921, v časech chaosu, ale také naděje. Navzdory nejistotám měla firma jasnou vizi na následujících 100 let.

První prezident společnosti, pan Hideo Takeda, povzbuzoval zaměstnance čelící řadě problémů: „Ačkoli se nacházíme uprostřed velké hospodářské krize, nadchází éra elektřiny a je třeba tyto těžké časy překonat, dále se rozvíjet a být připraveni na světlejší zítřky.“

Od založení společnosti jsme skutečně čelili mnoha výzvám, ale odhodlání zlepšovat životy lidí nám vydrželo po celých 100 let. Skupina Mitsubishi Electric se neustále vyvíjí a naší snahou je vytvářet energickou, prosperující společnost.

Nyní, kdy svět prochází zásadními změnami, musíme opět spojit síly a připravit se na nadcházejících 100 let.

Naším cílem je společným úsilím pomáhat řešit složité problémy rozličných komunit po celém světě a vytvářet trvale udržitelnou, prosperující společnost, na jejímž fungování se budou moci podílet všichni jednotlivci.

Naší výzvou pro příštích 100 let je dosáhnout tohoto cíle s využitím veškerých sil uvnitř i vně firmy pomocí našich obchodních aktivit a prostřednictvím technologických inovací a neutuchající kreativity.

Klíčem je vzájemná spolupráce. Spolu se 150 000 členy rodiny Mitsubishi Electric jsem připraven pracovat na lepší budoucnosti naší občanské společnosti. A pokud všichni zvýšíme své odhodlání dosáhnout tohoto cíle vzájemnou spoluprací, budeme hnací silou na cestě k lepší společné budoucnosti.

Vytvářejme společně nové hodnoty.

To znamená vzájemně si důvěřovat a pomáhat si bez ohledu na věk nebo pracovní zařazení a hledat způsoby, jak vytvářet nové hodnoty, kterých nelze dosáhnout samostatně.

S pevným rozhodnutím dostát firemnímu heslu „Changes for the Better“, které provází každý náš krok, společnost Mitsubishi Electric neohroženě vykročí za lepší budoucností.