Create new value togetherCreate new value together

Mitsubishi Electric Groups 100-årsjubileum.La oss sammen tilføre  fremtiden ny verdi.Mitsubishi Electric Groups 100-årsjubileum.La oss sammen tilføre  fremtiden ny verdi.

1. februar 2021

Mitsubishi Electric ble grunnlagt i 1921, i en tid som var preget av både forvirring og håp. Til tross for denne usikkerheten hadde selskapet en tydelig visjon for de neste 100 årene.

Med et ønske om å oppmuntre medarbeiderne og ruste dem mot de mange utfordringene som ventet, sa selskapets første styreleder Hideo Takeda: «‘Den elektriske tidsalder’ er nært forestående, og selv om vi er midt i en økonomisk depresjon, må vi holde ut i denne vanskelige tiden og bevege oss fremover i stadig utvikling, for å skape en lysere fremtid.»

Siden grunnleggelsen i 1921 har vi støtt på mange ulike utfordringer, men vår forpliktelse til å forbedre folks liv har ikke forandret seg på 100 år. Mitsubishi Electric Group fortsetter å vokse ved å bidra til å virkeliggjøre et levedyktig, bærekraftig samfunn.

Nå som verden står overfor stadig mer dramatiske endringer, må vi igjen komme sammen og se fremover mot de neste 100 årene.

Gjennom vår innsats for å løse komplekse problemstillinger som er aktuelle for samfunn over hele verden, er målet vårt å bidra til å skape et bærekraftig og velstående samfunn, som alle kan ta del i.

Utfordringen for de neste 100 årene er å jobbe mot dette målet gjennom virksomhetene våre, ved å kombinere kompetanse og styrke i og utenfor konsernet, gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og endeløs kreativitet.

Nøkkelen er synergi. Jeg og de 150 000 medlemmene i den verdensomspennende Mitsubishi Electric-familien ønsker å samarbeide med deg som samfunnsborger for å skape en bedre fremtid. Hvis vi alle styrker det individuelle engasjementet ved å skape synergier sammen, kan vi i fellesskap danne drivkraften for en lysere morgendag.

La oss sammen tilføre fremtiden ny verdi.

Det betyr å stole på og løfte hverandre frem, uavhengig av alder eller stilling, for å finne måter å skape ny verdi, som ikke kan oppnås av én enkeltperson alene.

Den urokkelige beslutningen om å levere «Changes for the Better» (Endringer til det bedre) er kjernen i alt vi gjør. Og det er med disse ordene nærmest hjertet Mitsubishi Electric Group tar et nytt stolt steg videre – mot en bedre fremtid.