Setna rocznica grupy Mitsubishi Electric.Twórzmy nową wspólnotę wartości.Setna rocznica grupy Mitsubishi Electric.Twórzmy nową wspólnotę wartości.

Grupa Mitsubishi Electric została założona w 1921 roku — w czasach niepewnych, ale niepozbawionych nadziei. Pomimo tej niepewności firmie udało się sporządzić szczegółowy plan rozwoju na kolejne sto lat.

Aby zmotywować pracowników, którzy stanęli w obliczu rozmaitych wyzwań, pierwszy prezes Mitsubishi Electric, Hideo Takeda, skierował do nich następujące słowa: „Nadchodzi era elektryczności. Choć w tej chwili gospodarka pogrążona jest w kryzysie, musimy przetrwać ten trudny okres i ciężko pracować, aby przygotować się na lepsze jutro”.

Od tego czasu musieliśmy stawić czoła naprawdę wielu wyzwaniom. Nasze zaangażowanie w poprawę stylu życia ludzi pozostaje jednak niezmienne od stu lat. Grupa Mitsubishi Electric nieustannie się rozwija, przyczyniając się do realizacji wizji dynamicznego i zrównoważonego społeczeństwa.

Obecnie, gdy świat podlega coraz bardziej drastycznym zmianom, po raz kolejny musimy połączyć siły i nakreślić plan na kolejne sto lat.

Pracując nad rozwiązaniem wielu złożonych problemów stojących przed społecznościami na całym świecie, realizujemy koncepcję zrównoważonego społeczeństwa dobrobytu, do rozwoju którego przyczynia się każdy obywatel.

Wyzwaniem na najbliższe sto lat jest dążenie do tego celu w ramach naszej działalności poprzez połączenie wszelkich dostępnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nieustanne wprowadzanie innowacji technologicznych dzięki nieskończonym pokładom kreatywności.

Kluczowe znaczenie ma współpraca. Dzisiaj ogłaszam, że wraz ze 150 tysiącami członków rodziny Mitsubishi Electric na całym świecie jesteśmy gotowi do współpracy z Wami na rzecz lepszej przyszłości. Jeżeli wszyscy zwiększymy swoje zaangażowanie w osiągnięcie tego celu poprzez znalezienie potencjalnych obszarów współpracy, staniemy się siłą napędową jaśniejszej przyszłości.

Twórzmy nową wspólnotę wartości.

Oznacza to potrzebę wzajemnego zaufania oraz pomocy, niezależnie od wieku czy zajmowanego stanowiska, w celu wykształcenia nowych sposobów tworzenia wartości, co jest zadaniem przekraczającym możliwości jednostki.

Dzięki nieustającym dążeniom do wprowadzania „Zmian na lepsze” — idei, która kieruje każdym z podejmowanych przez nas działań — Grupa Mitsubishi Electric z pełnym przekonaniem poczyni kroki w kierunku lepszej przyszłości.