Mitsubishi Electric Groups 100-årsjubileum.Låt oss skapa en bättre värld tillsammans.Mitsubishi Electric Groups 100-årsjubileum.Låt oss skapa en bättre värld tillsammans.

Mitsubishi Electric grundades 1921, under en tid präglad av både osäkerhet och hopp. Trots denna osäkerhet lade företaget fram en tydlig vision som bibehölls de följande 100 åren.

Företagets första ordförande, Hideo Takeda, höll ett uppmuntrande tal till sina anställda när de ställdes inför olika utmaningar med orden: “Den elektriska eran ligger nu för oss, och även om vi befinner oss mitt i en större depression måste vi hålla ut under denna svåra tid och fortsätta att utvecklas för en ljusare morgondag.”

Ända sedan företaget grundades har vi ställts inför många utmaningar, men vårt engagemang för att förbättra människors liv har varit orubbligt i 100 års tid. Mitsubishi Electric Group fortsätter att växa och bidra till att förverkliga ett levande och hållbart samhälle.

Nu när världen återigen står inför dramatiska förändringar måste vi än en gång gå samman och blicka framåt mot de kommande 100 åren.

Genom vårt arbete med att lösa många av de komplexa problem som världen står inför, vill vi hjälpa till att skapa ett hållbart och välmående samhälle som alla kan vara en del av.

Vår utmaning under de kommande 100 åren är att arbeta mot detta mål i vår affärsverksamhet genom att kombinera alla styrkor inom och utanför företagsgruppen, med kontinuerlig teknisk innovation och konstant kreativ utveckling.

Synergi är nyckeln. Jag står redo, tillsammans med de 150 000 medlemmarna i Mitsubishi Electric-familjen runt om i världen, att jobba med er som samhällsmedborgare för en bättre framtid. Om vi alla ökar vårt individuella engagemang för detta mål genom att hitta synergier hos varandra kan vi tillsammans vara drivkraften för en ljusare morgondag.

Låt oss skapa en bättre värld tillsammans.

Det innebär att lita på och stödja varandra oavsett ålder eller position, och att hitta sätt att skapa nya värden som inte är möjliga genom enskilt arbete.

Med en orubblig tro på vårt motto “Positiv förändring” som ligger till grund för allt vi gör, tar Mitsubishi Electric Group stolt ett nytt steg mot en bättre framtid.