Create new value togetherCreate new value together

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ผนึกกำลัง ประสานความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ผนึกกำลัง ประสานความร่วมมือ

1 กุมภาพันธ์ 2021

Mitsubishi Electric ถือกำเนิดขึ้นในปี 1921 อันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความหวังและความสับสนวุ่นวาย แม้ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนั้นบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน สำหรับอีก 100 ปีถัดไป
คุณ Hideo Takeda ประธานบริษัทรุ่นแรก ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในเรื่องต่าง ๆ นานัปการ “จากนี้ไปจะเป็นยุคของไฟฟ้า แม้ตอนนี้เศรษฐกิจ ของโลกกำลังตกต่ำมาก แต่เราต้องกัดฟันต่อสู้กับความยากลำบากนี้ และต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”
ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งบริษัท เราได้เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ มากมาย แต่ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะ
เวลา 100 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric เติบโตเรื่อยมาจากการทุ่มเทรังสรรค์สังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืน
และในขณะที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเราจะต้องมาร่วมมือกันและมองไปข้างหน้าอีก 100 ปี
ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆบนโลกใบนี้ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ พวกเรามุ่งมั่นเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสมบูรณ์มั่งคั่งที่ทุกคนสามารถแบ่งปันกันได้
ความท้าทายในอีก 100 ปีถัดไปของเรา คือ การมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการดำเนินธุรกิจ โดยการผนึกกำลังกันทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท แล้วสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยไม่หยุดยั้งและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะการประสานพลังกันเป็นสิ่งสำคัญ พวกเราทุกคน 150,000 ชีวิตจากครอบครัว Mitsubishi Electric จากทั่วโลกซึ่งรวมทั้งตัวผมด้วย พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับคุณ ในฐานะที่เป็น ส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อพัฒนาอนาคตร่วมกัน หากเรานำความตั้งใจในการประสานพลังกันของแต่ละคนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้มาผนึกเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในการ ฝ่าฟันหนทางสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น
มาเถอะ ! เรามาผนึกกำลัง ประสานความร่วมมือกัน
ซึ่งก็คือการเชื่อใจและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยไม่คำนึงถึงอายุและตำแหน่งงาน เพื่อหาหนทางในการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากมีเพียงลำพังคนเดียว
กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric จะก้าวไปข้างหน้าใหม่อย่างกล้าหาญสู่อนาคตที่ดีกว่า ด้วยจิตวิญญาณที่แน่วแน่ ภายใต้ปณิธาน “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Changes for the Better)