Create new value togetherCreate new value together

Kỷ niệm 100 năm thành lập Tập đoàn Mitsubishi Electric.Hợp lực cải tiến,kiến tạo tương lai!Kỷ niệm 100 năm thành lập Tập đoàn Mitsubishi Electric.Hợp lực cải tiến,kiến tạo tương lai!

Ngày 1 tháng 2 năm 2021

Mitsubishi Electric được thành lập vào năm 1921, một thời kỳ đầy hoang mang lẫn hy vọng. Bất chấp tương lai bất định này, công ty đã thiết lập một tầm nhìn rõ ràng trong 100 năm tiếp theo.

Để động viên nhân viên đang đối mặt với nhiều thách thức, vị chủ tịch đầu tiên của công ty, Ông Hideo Takeda tuyên bố “Kỷ nguyên điện đang tới và dù chúng ta đang giữa cơn suy thoái, nhưng chúng ta phải vượt qua thời điểm khó khăn này và không ngừng tiến lên để phát triển bản thân cho một tương lai tươi sáng hơn.”

Kể từ ngày thành lập, chúng ta thật sự đã đương đầu với nhiều thách thức, nhưng tinh thần cống hiến để cải thiện lối sống của mọi người vẫn luôn kiên định qua 100 năm. Tập đoàn Mitsubishi Electric tiếp tục phát triển bằng cách góp phần hiện thực hóa một xã hội phồn thịnh và bền vững.

Giờ đây, khi thế giới đang trải qua những thay đổi ngày càng mạnh mẽ, chúng ta một lần nữa phải đoàn kết và cùng hướng về tương lai 100 năm sau.

Thông qua những nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề phức tạp của các cộng đồng trên toàn thế giới, mục tiêu của chúng ta là giúp tạo ra một xã hội thịnh vượng và bền vững mà ở đó mọi người đều có thể cùng chia sẻ.

Thách thức của chúng ta trong 100 năm tiếp theo là cùng hướng đến mục tiêu này thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng ta, bằng cách kết hợp tất cả thế mạnh trong và ngoài Tập đoàn, thông qua cải tiến công nghệ liên tục và sáng tạo không ngừng.

Sức mạnh tổng hợp chính là chìa khóa. Tôi, cùng với 150.000 thành viên gia đình Mitsubishi Electric toàn cầu, sẵn sẵng chung sức với bạn như một thành viên của xã hội để cải thiện tương lai. Và nếu mỗi người trong chúng ta tăng cường cống hiến cho mục tiêu này bằng cách hợp lực, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành động lực hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.

Hợp lực cải tiến, kiến tạo tương lai!

Điều này nghĩa là tin tưởng và bổ trợ lẫn nhau bất kể tuổi tác hoặc vị trí, đồng thời tìm cách tạo ra giá trị mới mà chỉ một cá nhân không thể đạt được.

Với quyết tâm kiên định để thực hiện phương châm “Đổi mới để hoàn thiện hơn” thúc đẩy mỗi hành động của chúng ta, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ mạnh dạn tiến thêm một bước mới để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.