ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม MELSEC

สภาพแวดล้อมวิศวกรรม PLC มีระดับของการเติบโตและนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม
ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมสำหรับ PLC MELSEC

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ นำเสนอโซลูชันสำหรับการลดต้นทุนรวมในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบ, การลดเวลาในการแก้จุดบกพร่อง, การลดเวลาหยุดทำงาน และการจัดเก็บข้อมูล

iQ Works

ชุดซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมนี้มีซอฟต์แวร์การตั้งโปรแกรมต่างๆ สำหรับ PLC, Motion Controller และ GOT

iQ Works

GX Works2

ซอฟต์แวร์สำหรับการโปรแกรม PLC ที่พัฒนาต่อจาก GX Developer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น

GX Works2

PX Developer

ซอฟต์แวร์นี้สำหรับโปรแกรม Process CPU การควบคุมกระบวนการที่มี Loop Control ได้ง่ายด้วยการทำงานแบบ Drag & Drop

PX Developer

MX Component

ไลบรารีตัวควบคุม Active X ช่วยให้ทำงานได้ง่าย ไลบรารีตัวควบคุม Active X นี้ยังช่วยให้สามารถประมวลผลการสื่อสารจาก PC ไปยัง PLC ได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องทราบโปรโตคอล

MX Component

MX Sheet

ซอฟต์แวร์ซึ่งใช้ Excel เพื่อตรวจสอบ บันทึก รวบรวมข้อมูลสัญญาณเตือน และเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับ PLC

MX Sheet

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมสำหรับ PLC MELSEC

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมอื่นๆ

เครื่องมือสนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Freeware ต่างๆที่ช่วยให้ใช้ PLC MELSEC ง่ายขึ้น

เครื่องมือสนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วง