ผลิตภัณฑ์

โมดูลเครือข่ายการควบคุม

โมดูลเครือข่ายการควบคุม

กลุ่มโมดูลอินเทอร์เฟซสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม

มีโมดูลสำหรับเครือข่าย FA แต่ละระดับ ใช้กับเครือข่ายหลากหลายรูปแบบได้อย่างราบรื่น

CC-Link IE Field

เครือข่ายฟิลด์ความเร็วสูงขยายจากการควบคุม I/O ไปยังการควบคุมที่แยกสาขาจากตัวควบคุม และทำให้การเดินสายไฟตรงกับเลย์เอาท์ของอุปกรณ์

CC-Link IE Field

CC-Link

เครือข่ายฟิลด์ความเร็วสูงมีความสามารถในการควบคุมและใช้งานข้อมูล

CC-Link

CC-Link/LT

ลดการเดินสายโมดูลเครือข่ายสำหรับการใช้งานในแผงควบคุมและในระบบ

CC-Link/LT