ผลิตภัณฑ์

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

โมดูลการกำหนดตำแหน่ง

ใช้งานร่วมกับระบบขับเคลื่นด้วย Servo ได้ดีเยี่ยม มีโมดูลให้เลือกตามการใช้งานต่างๆ

สามารถควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกนให้สัมพันธ์กันและกำหนดตำแหน่งได้อย่างง่ายดายโดยการเขียนข้อมูลในตารางการกำหนดตำแหน่ง

Simple Motion

โมดูลนี้ทำให้ดำเนินการควบคุมต่างๆ ได้ง่าย ได้แก่ การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง, การควบคุมความเร็ว, การควบคุมแรงบิด, การควบคุมลูกเบี้ยว และการควบคุมซิงโครนัส

Simple Motion

การกำหนดตำแหน่ง

กลุ่มโมดูลนี้ช่วยให้การกำหนดตำแหน่งที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงทำได้อย่างง่ายดาย สามารถควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกนให้สัมพันธ์กันแบบเส้นตรง 2 ถึง 4 แกน, แบบเป็นส่วนโค้งของวงกลม 2 แกน, การเปลี่ยนแปลงความเร็ว/ตำแหน่ง, การติดตามวัตถุเคลื่อนที่และการควบคุมความเร็วที่สม่ำเสมอ

การกำหนดตำแหน่ง