Start main contents

ผลิตภัณฑ์

Print Page

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์การออกแบบหน้าจอ GOT

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบหน้าจอของคุณ
ออกแบบหน้าจอที่สวยงามของคุณด้วยการตั้งค่าพื้นฐาน

คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบหน้าจอของคุณหรือไม่ นำหน้าจอกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างหน้าจอเฉพาะ
"MELSOFT GT Works3" มีข้อมูลตัวอย่างสำเร็จรูป และนำการออกแบบที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดเวลาในการสร้างหน้าจอของคุณ

iQ Works

ชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์การตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ครอบคลุมสำหรับ PLC, ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและ GOT เป็นต้น

iQ Works

GT Works3 เวอร์ชัน 1

MELSOFT GT Works3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบหน้าจอให้ดีขึ้นและใช้ข้อมูลที่มีอยู่
ทำให้สามารถทำการออกแบบระดับมืออาชีพได้เพียงไม่กี่คลิก

GT Works3 เวอร์ชัน 1
ขึ้นด้านบน