ผลิตภัณฑ์

รีเลย์

รีเลย์

รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรับปรุงการใช้งานและให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

การใช้เทอร์มินอล CAN ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของเราและเป็นครั้งแรกในโลก เพื่อช่วยงานเดินสายไฟให้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
สามารถใช้เป็นรีเลย์สำหรับการใช้งานคอนแทคเตอร์ และจุดสัมผัสหลายจุดช่วยให้คำสั่งหรือการถ่ายโอนสัญญาณที่เชื่อถือได้

คอนแทคเตอร์รีเลย์

ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้าสัมผัสโดยใช้จุดสัมผัสคู่
สามารถใช้กับราง DIN และสำหรับการทำงานของรีเลย์

คอนแทคเตอร์รีเลย์

คอนแทคเตอร์รีเลย์แบบแลตช์กลไก

รักษาคอนแทครีเลย์กลไกระหว่างตัดกระแสไฟหรือแรงดันไฟฟ้าตก

คอนแทคเตอร์รีเลย์แบบแลตช์กลไก

คอนแทคเตอร์รีเลย์ที่มีกระแสไฟสูง

เหมาะสำหรับการใช้งานกับกระแสไฟค่อนข้างสูง 2A หรือสูงกว่า และในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ต้องการกระแสไฟคงที่

คอนแทคเตอร์รีเลย์ที่มีกระแสไฟสูง

คอนแทคเตอร์รีเลย์ที่มีหน้าสัมผัสซ้อนกัน

มีหน้าสัมผัสซ้อนกัน ซึ่งจะปิดการทำงานของหน้าสัมผัสปกติปิด หลังจากเปิดการทำงานของหน้าสัมผัสปกติเปิดเท่านั้น

คอนแทคเตอร์รีเลย์ที่มีหน้าสัมผัสซ้อนกัน

คอนแทคเตอร์รีเลย์ชนิดหน่วงการเปิด

รักษาการไหลของไฟฟ้า 1 ถึง 4 วินาทีระหว่างไฟดับชั่วคราวโดยใช้การคลายประจุของตัวเก็บประจุ
ช่วยควบคุมการโหลดต่อเนื่องของรีเลย์เมื่อไฟมา

คอนแทคเตอร์รีเลย์ชนิดหน่วงการเปิด