ผลิตภัณฑ์

เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่

เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่ ซีรีส์ MEML เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่มีความแข็งมากของ Mitsubishi มีการติดตั้งเรโซเนเตอร์ 45CF-R/40CF-R ที่ให้ลำแสงที่มีคุณภาพสูง มีความแม่นยำสูง และให้ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า เลเซอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเรโซเนเตอร์ หน่วยระบายความร้อน และหน่วยควบคุม เรโซเนเตอร์ของ Mitsubishi มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยความสามารถในการให้คุณภาพแสงที่เสถียร

เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่มีความเชื่อถือได้อย่างดีเยี่ยม มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตในการตัดแผ่นวัสดุที่หนา

เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่และชิ้นงานที่มีความแข็งมากของ Mitsubishi ที่มีการติดตั้งเรโซเนเตอร์ 45CF-R/40CF-R ที่ให้ลำแสงที่มีคุณภาพสูง มีความแม่นยำสูง และให้ความคุ้มค่าที่เหนือกว่า เลเซอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเรโซเนเตอร์ หน่วยระบายความร้อน และหน่วยควบคุม เรโซเนเตอร์ของ Mitsubishi มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยความสามารถในการให้คุณภาพแสงที่เสถียร

โปรดดูเว็บไซต์ของ MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. สำหรับรายละเอียด

ซีรีส์ XL

ติดตั้งเรโซเนเตอร์ 45CF-R ของ Mitsubishi ซึ่งให้ความคุ้มค่าและคุณภาพของลำแสงที่ดีกว่า เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่และชิ้นงานที่มีความแข็งมากมอบความสามารถในการตัดที่มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างมาก

เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่ ซีรีส์ XL ติดตั้งเรโซเนเตอร์ 45CF-R ของ Mitsubishi ซึ่งให้ความคุ้มค่าและคุณภาพของลำแสงที่ดีกว่า เครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงานขนาดใหญ่และชิ้นงานที่มีความแข็งมากมอบความสามารถในการตัดที่มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างมาก