ผลิตภัณฑ์

มัลติรีเลย์ - MP11A

มัลติรีเลย์ - MP11A

มัลติรีเลย์ MP11A ออกแบบมาเพื่อใช้ในการป้องกัน การควบคุม การวัด และการดูแลสำหรับแผงสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าสูงหรือปานกลาง

มัลติรีเลย์ MP11A รวมฟังก์ชั่นการป้องกัน การควบคุม การวัด และการดูแลไว้ในตัวอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับแผงสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าสูงหรือปานกลาง
โดยมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น ตัวแปรสัญญาณแบบอะนาล็อก, หน่วยข้อมูล B/NET หรือหน่วยข้อมูล CC-Link ให้เลือกตามความต้องการ

มัลติรีเลย์ - MP11A

มัลติรีเลย์ MP11A รวมฟังก์ชั่นการป้องกัน การควบคุม การวัด และการดูแลไว้ในตัวอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด โดยมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น ตัวแปรสัญญาณแบบอะนาล็อก, หน่วยข้อมูล B/NET หรือหน่วยข้อมูล CC-Link ให้เลือกตามความต้องการ

มัลติรีเลย์ - MP11A