ผลิตภัณฑ์

Industrial Robot - MELFA

โรบอทที่ใช้ในอุตสาหกรรมของ MITSUBISHI MELFA เหมาะสำหรับการผลิตเซลล์ที่มีประสิทธิภาพด้านความเร็วและความแม่นยำสูง และผสานกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ FA และ PLC ของ Mitsubishi ได้ง่าย

อาวุธสำหรับการเพิ่มผลผลิต

หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของ MITSUBISHI เหมาะสำหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านความเร็วและความแม่นยำสูง ผสานกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ FA และ PLC ของ Mitsubishi ได้ง่าย

รายการผลิตภัณฑ์

Verticle Type Robot

Verticle Type Robot เหมาะที่สุดสำหรับการประกอบที่ซับซ้อน

 • ซีรีส์ RV-F
 • ซีรีส์ RV-SQ (iQ Platform)
 • ซีรีส์ RV-SD

Horizontal Type Robot

Horizontal Type Robot เหมาะที่สุดสำหรับงานบรรจุอาหารและการจัดเรียงชิ้นส่วน

 • ซีรีส์ RH-F
 • ซีรีส์ RH-SQH (iQ Platform)
 • ซีรีส์ RH-SDH

Ceiling mounted, horizontal type robot

Ceiling mounted, horizontal type robot เหมาะที่สุดสำหรับงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความเร็วสูง

 • ซีรีส์ RH-SQH (iQ Platform)
 • ซีรีส์ RH-SDH

หุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

หุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูง ความเร็วสูง ขนาดเล็กที่มี 5 โครงสร้างเชื่อมโยงกัน

  หุ่นยนต์ที่ใช้ในการวางบรรจุภัณฑ์ลงบนพาเลท

  หุ่นยนต์ที่ใช้ในการวางบรรจุภัณฑ์ลงบนพาเลท สำหรับระบบอัตโนมัติในการจัดการวัสดุขนาดใหญ่

   มือจับสำหรับหุ่นยนต์

   มือจับสำหรับหุ่นยนต์ Gripper ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการใช้งานชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบต่อแล้วใช้ได้ทันที

    0000/00/00 JavaScript