Sản phẩm

Các mạng khác

Các mạng khác

Tương thích với nhiều mạng khác nhau!

Cung cấp một loạt các mô-đun giao diện mạng!

MELSECNET/H

Mạng điều khiển để kết nối các thiết bị sản xuất.

MELSECNET/H

MODBUS

Mô-đun MODBUS dùng cho kết nối với các thiết bị tương thích chuẩn MODBUS như các bộ điều khiển nhiệt độ và thiết bị đo lường.

MODBUS

PROFIBUS

Mô-đun giao diện cho mạng PROFIBUS.

PROFIBUS

DeviceNet

Mô-đun giao diện cho mạng DeviceNet.

DeviceNet

Giao tiếp nối tiếp

Mô-đun giao tiếp nối tiếp cho phép thu thập/sửa đổi, giám sát/điều khiển dữ liệu PLC và thu thập dữ liệu đo lường.

Giao tiếp nối tiếp

FL-net(OPCN-2)

Mô-đun giao diện có thể kết nối vào mạng FL-net.

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Mô-đun giao diện cho mạng AS-i.

AS-i