Sản phẩm

Mô-đun I/O analog

Mô-đun I/O analog

Các mô-đun này dùng phương pháp analog (tương tự) cho việc nhập/xuất dữ liệu.

Đạt được khả năng điều khiển tinh chỉnh với tốc độ, độ chính xác và độ phân giải cao.

Đầu vào analog

Mô-đun đầu vào analog tốc độ chuyển đổi cao.

Đầu vào analog

Đầu ra analog

Mô-đun đầu ra analog tốc độ chuyển đổi cao.

Đầu ra analog

Mô-đun điều khiển nhiệt độ

Cài đặt nhiều dạng hoàn toàn linh hoạt. Mô-đun điều khiển nhiệt độ này sẽ nhận biết điều khiển nhiệt độ tối ưu.

Mô-đun điều khiển nhiệt độ