Sản phẩm

Mô-đun I/O

Mô-đun I/O

Mô-đun để kết nối các thiết bị đầu vào và đầu ra.

Sê-ri sản phẩm này bao gồm các loại ứng dụng có hỗ trợ những cách sử dụng và phương pháp đi dây khác nhau.

Đầu vào

Mô-đun để gửi thông tin đầu vào cho tín hiệu bật/tắt từ thiết bị bên ngoài đến CPU.

Đầu vào

Đầu ra

Mô-đun này nhận lệnh xuất tín hiệu từ mô-đun CPU và ban hành tín hiệu đầu ra đến các thiết bị bên ngoài.

Đầu ra

đầu vào/đầu ra

Mô-đun với các chức năng mô-đun đầu vào và đầu ra.

Mô-đun I/O

Mô-đun ngắt

Mô-đun có khả năng thực thi các tác vụ ngắt với đáp ứng tốc độ cao.

Mô-đun ngắt