Sản phẩm

Mô-đun I/O analog

Mô-đun I/O analog

Chuỗi các mô-đun analog của sê-ri MELSEC iQ-R bao gồm các tính năng như chuyển đổi tốc độ cao, được kết hợp với các tín hiệu đầu vào kỹ thuật số độ phân giải cao 32-bit, mang đến khả năng xử lý tín hiệu analog có độ chính xác cao.

Đầu vào analog

Mô-đun đầu vào analog tốc độ biến đổi cao.

Đầu vào analog

Đầu ra analog

Mô-đun đầu ra analog tốc độ biến đổi cao.

Đầu ra analog

Đầu vào nhiệt độ

Các mô-đun đầu vào nhiệt độ có độ chính xác cao.

Đầu vào nhiệt độ