Sản phẩm

CPU

CPU

Sê-ri MELSEC iQ-R có các bộ điều khiển tự động hóa khả trình phạm vi rộng để phục vụ cho nhiều khía cạnh khác nhau trong việc kiểm soát tự động hóa.

Cấu trúc đa CPU được cải tiến nhiều cho phép trao đổi thông tin nhanh hơn qua bảng nối đa năng (đơn vị cơ sở).

CPU

Các CPU bao gồm nhiều tính năng đi kèm cho phép chúng thực hiện chuỗi tác vụ kiểm soát lớn và được trang bị cổng chuẩn Ethernet và cổng USB tích hợp.

iQ-R CPU

CPU điều khiển qui trình

CPU này cho phép kiểm soát công cụ chi tiết và tương thích với kiểm soát vòng lặp cả đơn giản lẫn phức tạp.

CPU điều khiển qui trình

Bộ điều khiển C

CPU này cho phép sử dụng các tài sản ngôn ngữ C đối với các bảng máy vi tính thông thường và máy tính cá nhân… và nhận dạng các nguồn phần cứng ổn định trong thời han dài và một hệ thống có các đặc tính thời gian thực cao cấp sử dụng bộ điều khiển có VxWorks tích hợp.

Bộ điều khiển C

CPU chuyển động

Các CPU chuyển động nhận dạng kiểm soát chuyển động như định vị, tốc độ, mô men, đồng bộ hóa nâng cao…

CPU chuyển động

Tùy chọn CPU

Các phụ kiện tùy chọn có sẵn cho mô-đun CPU như pin và thẻ nhớ.

tùy chọn