Sản phẩm

Sản phẩm dẫn động

Bộ biến tần-FREQROL

Công nghệ dẫn động thông minh hàng đầu trong ngành Mỗi ngày qua, được sử dụng trong những ngành công nghiệp nặng, các thiết bị biến tần của chúng tôi đã chứng minh được hiệu quả chi phí, độ tin cậy, chức năng và tính linh hoạt ở mức độ cao của chúng.

  • Sê-ri FR-A800
  • Sê-ri FR-F800
  • Sê-ri FR-A700
  • Sê-ri FR-F700
  • Sê-ri FR-E700
  • Sê-ri FR-D700
  • Phần mềm Kỹ thuật