Sản phẩm

Phần mềm hỗ trợ servo

Phần mềm cài đặt và phần mềm lựa chọn Công suất.

Phần mềm hỗ trợ định cỡ động cơ, khởi động và điều chỉnh servo.

Có thể dễ dàng thực hiện việc điều chỉnh, giám sát, chẩn đoán, đọc và ghi các thông số và hoạt động thử nghiệm bằng phần mềm cài đặt trên một máy tính cá nhân. Ngoài ra cũng có phần mềm lựa chọn công suất miễn phí.

MR Configurator2

Có thể hoàn tất việc cài đặt bộ điều khiển servo chỉ bằng cách làm theo màn hình hướng dẫn sau đây.

MR Configurator2

MR Configurator

Phần mềm cài đặt được sử dụng để điều chỉnh, giám sát, chẩn đoán, đọc hoặc ghi các thông số của hệ thống servo.

MR Configurator

Phần mềm định cỡ động cơ

Có thể lựa chọn các kích thước động cơ servo với phần mềm lựa chọn công suất (miễn phí) bằng cách nhập vào các thông số kỹ thuật dữ liệu của máy.

Phần mềm định cỡ động cơ