Sản phẩm

Phần mềm Kỹ thuật

Phần mềm thiết kế màn hình GOT

Cuộc cách mạng trong phong cách thiết kế màn hình của bạn.
Thiết kế màn hình đẹp bằng các thiết lập đơn giản.

Bạn muốn tăng hiệu quả thiết kế màn hình của mình? Tái sử dụng hoặc tạo ra màn hình độc đáo?
"MELSOFT GT Works3" cung cấp các Thiết kế mẫu Sẵn sàng để sử dụng hoặc sự dụng lại những thiết kế sẵn có để giảm thời gian thiết kế giao diện.

iQ Works

Bộ phần mềm này là một gói phần mềm lập trình toàn diện gồm nhiều loại cho PLC, bộ điều khiển chuyển động và GOT, v.v...

iQ Works

GT Works3 Phiên bản 1

MELSOFT GT Works3 cải thiện hiệu quả thiết kế màn hình và tận dụng các dữ liệu hiện có.
Thiết kế chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột.

GT Works3 Phiên bản 1