Sản phẩm

Bộ ngắt mạch điện xoay chiều cao áp và Công-tắc-tơ điện xoay chiều cao áp

Bộ ngắt mạch chân không - VCB Công-tắc-tơ chân không - VMC

Đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn, tiết kiệm điện năng và tiêu chuẩn quốc tế.

Mitsubishi có nhiều dòng sản phẩm chẳng hạn như Bộ ngắt mạch chân không, Công-tắc-tơ chân không, Bộ thiết bị chuyển đổi điện áp có lắp đặt thiết bị trích xuất và Bộ thiết bị chống sét, Bộ ngắt mạch chân không cải tiến, Công-tắc-tơ chân không cải tiến và các Bộ thiết bị kết hợp.
Các sản phẩm này đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn, tiết kiệm điện năng và tiêu chuẩn quốc tế.

Danh sách sản phẩm

Bộ ngắt mạch chân không

Bộ ngắt mạch chân không Cung cấp sản phẩm với độ tin cậy và an toàn cao và giúp bảo vệ môi trường.

  • Sê-ri VF
  • Sê-ri VPR

Công-tắc-tơ chân không và các Bộ thiết bị kết hợp

Công-tắc-tơ chân không và các Bộ thiết bị kết hợp Thiết kế thời đại mới để bảo vệ môi trường.

  • Sê-ri VZ-E

Thiết bị liên quan

Thiết bị liên quan Thiết bị liên quan của Bộ ngắt mạch chân không và Công-tắc-tơ chân không.

  • Thiết bị nhả tụ điện
  • Máy nâng
  • Tụ điện hấp thụ đột biến - Bộ triệt nhiễu CR
  • Bộ kiểm tra chân không
0000/00/00 JavaScript