Sản phẩm

Bộ ngắt mạch chân không

Bộ ngắt mạch chân không

Cung cấp sản phẩm với độ tin cậy và an toàn cao và giúp bảo vệ môi trường.

Bộ ngắt mạch chân không của chúng tôi có các chức năng sau.
・có nhiều dòng sản phẩm.
・không sử dụng sáu chất độc hại như quy định.
・tên của vật liệu đã sử dụng được hiển thị trên các bộ phận chính bằng nhựa.
・sử dụng khung lắp có cấu trúc dễ dàng gấp lại.
・dễ dàng bảo dưỡng.
・đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Sê-ri VF

Bộ ngắt mạch điện xoay chiều cao áp tiên tiến đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và dễ dàng bảo dưỡng.
Điện áp định mức 3,6/7,2kV
Dòng điện ngắt đoản mạch định mức 8 - 40kA

Sê-ri VF

Sê-ri VPR

Trình đơn cho nhiều sản phẩm bộ ngắt mạch điện xoay chiều cao áp và siêu cao áp lên đến 24kV.
Điện áp định mức 3,6 - 24kV
Dòng điện ngắt đoản mạch định mức 16 - 50kA

Sê-ri VPR