Sản phẩm

Công-tắc-tơ chân không và các Bộ thiết bị kết hợp

Công-tắc-tơ chân không và các Bộ thiết bị kết hợp - VMC

Thiết kế thời đại mới để bảo vệ môi trường.

Công-tắc-tơ chân không của chúng tôi có các chức năng sau.
・không sử dụng sáu chất độc hại như quy định.
・sử dụng khung lắp có cấu trúc dễ dàng gấp lại.
・sử dụng vật liệu cách nhiệt tự dập lửa.
・cung cấp cấu trúc IP3X, với IP là viết tắt của Mã bảo vệ chống xâm nhập cho thiết bị.
・đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Sê-ri VZ-E

Thiết kế thời đại mới để bảo vệ môi trường..
Điện áp định mức 3,6 /7,2kV
Dòng điện vận hành định mức 200/400A

Sê-ri VZ-E