Yêu cầu

Xử lý thông tin cá nhân

Vui lòng xem lại những điều khoản sau và tiếp tục đến bước tiếp theo.

Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ hết sức cẩn trọng trong việc chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v…) của bạn mà chúng tôi có được khi bạn gửi một yêu cầu trên trang web Mitsubishi Electric.

  • Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ sử dụng những thông tin cá nhân chúng tôi có được từ bạn để trả lời và xác nhận về yêu cầu mà bạn đã gửi cho chúng tôi, và sẽ lưu giữ bản lưu yêu cầu cho cùng mục đích này.
  • Để cung cấp cho bạn câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi có thể sẽ chuyển tiếp yêu cầu cũng như thông tin cá nhân của bạn, cho các công ty con hay các nhà thầu phụ (chẳng hạn như nhà phân phối).
  • Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba ngoài mục đích như đã nêu trên.
  • Nếu bạn dưới 16 tuổi, chúng tôi yêu cầu bạn tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi đăng ký thông tin cá nhân của bạn.
  • Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân, vui lòng nhấp vào đây.

Việc gửi yêu cầu đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên.

 Hủy