ผลิตภัณฑ์

Drive Products

Servo - MELSERVO

Servo - MELSERVO ระบบเซอร์โว Mitsubishi - มีความยืดหยุ่นและทันสมัย

Inverter - FREQROL

Inverter - FREQROL อินเวอร์เตอร์สำหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ของเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าระดับสูง ความเชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการทำงาน และความยืดหยุ่น จากการใช้งานอย่างหนักในอุตสาหกรรม

  • ซีรีย์ FR-A800
  • ซีรีส์ FR-F800
  • ซีรีส์ FR-A700
  • ซีรีส์ FR-F700
  • ซีรีส์ FR-E700
  • ซีรีส์ FR-D700
  • ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม