Sản phẩm

SCADA MC Works

SCADA MC Works

MC Works64 có thể giám sát hoạt động nhà máy quy mô lớn cũng như hỗ trợ hoạt động nhà máy hiệu quả.

MC Works64 là một phần mềm tích hợp cung cấp một loạt các chức năng và giao diện đã tinh chỉnh cho người dùng, phù hợp với các lĩnh vực cơ sở hạ tầng xã hội.

Danh sách sản phẩm

MC Works64

MC Works MC Works64 là ứng dụng SCADA 64-bit hiện đại trang bị Đồ họa 3D.

 • MC AppBuilder

AX Energy

AX Energy Phần mềm để theo dõi năng lượng bao gồm năng lượng, nước và khí đốt của xưởng và nhà máy.

  AX Facility

  AX Facility Phần mềm để điều khiển thiết bị và bảo dưỡng các thiết bị trong xưởng hoặc nhà máy.

   MC Historian

   MC Historian Phần mềm thu thập dữ liệu tốc độ cao và tự động lưu trữ các chức năng về dữ liệu.

    AX Portal

    AX Portal Phần mềm hỗ trợ lập trình màn hình web.

     0000/00/00 JavaScript