Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Bộ thiết bị đo năng lượng

Bộ thiết bị đo năng lượng  EcoMonitorPro EcomonitorLight

Bộ thiết bị đo năng lượng để hỗ trợ tiết kiệm năng lượng tại nơi làm việc.

Bộ thiết bị này hỗ trợ giám sát chuẩn xác năng lượng tiêu thụ cần thiết nhằm giảm chi phí năng lượng. Bằng cách sử dụng kết hợp với Cảm biến dòng điện kiểu hai khối, bạn có thể dễ dàng lắp vào thiết bị mà bạn muốn đo.

Bộ thiết bị đo năng lượng - EcoMonitorPro

Nhiều chọn lựa phù hợp với số lượng mạch điện.

Có thể đo loại sử dụng điện áp thấp và loại sử dụng điện áp cao, các mạch điện đầu vào và các mạch điện nhánh bằng 1 bộ thiết bị.

Điều này phụ thuộc vào mạng, chẳng hạn như truyền thông CC-Link.

Bộ thiết bị đo năng lượng EcomonitorPro

Bộ thiết bị đo năng lượng - EcoMonitorLight

Đo năng lượng, hiển thị và thiết lập điểm cần đo được hỗ trợ sẵn trong sản phẩm.
Đồng thời, chức năng của RS-485 (truyền thông MODBUS(R) RTU) giúp dễ dàng kết nối với các máy chủ thông dụng và không cần tốn nhiều nhân lực để quản lý năng lượng.

Bộ thiết bị đo năng lượng EcomonitorLight
đầu trang