Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Robot loại gắn trần, nằm ngang

Robot loại gắn trần, nằm ngang

Robot với tốc độ cao, độ chính xác cao, tiết kiệm không gian lắp đặt

Có khả năng ứng dụng rộng rãi cho các linh kiện điện và điện tử, kiểm tra lắp ráp chính xác các linh kiện nhỏ, vận chuyển tốc độ cao và đóng gói.

Sê-ri RH-SQHR (Nền tảng iQ)

Có khả năng tích hợp FA và cải thiện về hiệu suất tổng thể với hệ thống quy mô từ vừa đến lớn bằng cách tăng cường các chức năng và hiệu suất.
Sê-ri SQ Nền tảng iQ.

Sê-ri RH-SQHR

Sê-ri RH-SDHR

Nhận biết khả năng tương thích với các thiết bị thông thường của khách hàng bằng cách tăng cường các chức năng và hiệu suất.
Sê-ri SD loại độc lập

Sê-ri RH-SDHR
đầu trang