Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Công cụ hỗ trợ người dùng

Công cụ hỗ trợ người dùng

Công cụ hỗ trợ mạng mang đến một môi trường CNC được cải thiện.

Công cụ chuyển dữ liệu: NC Explorer
Công cụ đào tạo CNC của MITSUBISHI: NC Trainer / NC Trainer plus
NC Maintainer
Công cụ thiết kế màn hình: NC Designer
Công cụ giám sát từ xa: NC Monitor / Công cụ giám sát từ xa
Công cụ chọn servo
Công cụ hỗ trợ điều chỉnh servo: MS Configurator / NC Analyzer
Công cụ hỗ trợ thiết lập thông số: Bộ cấu hình 2 của NC
Công cụ lập trình chuỗi: GX Developer

Công cụ chuyển dữ liệu: NC Explorer

Bằng cách kết nối NC và lưu trữ máy tính cá nhân làm chủ thông qua Ethernet, các dữ liệu như chương trình gia công có thể dễ dàng được chia sẻ.

Công cụ chuyển dữ liệu: NC Explorer

Công cụ huấn luyện CNC của MITSUBISHI: NC Trainer / NC Trainer plus

NC Trainer là một ứng dụng dùng để vận hành màn hình Sê-ri CNC M700V/M70V/E70 MITSUBISHI và các chương trình gia công.
Ứng dụng này có thể được sử dụng cho việc học CNC và kiểm tra hoạt động của các chương trình gia công.

Công cụ huấn luyện CNC của MITSUBISHI: NC Trainer / NC Trainer plus

NC Maintainer

Một công cụ phần mềm cho máy tính cá nhân để thực hiện việc bảo trì (chẳng hạn như cài đặt thông số, chẩn đoán NC và chẩn đoán chương trình PLC) của máy CNC MITSUBISHI trên màn hình hiển thị của khách hàng.

NC Maintainer

Công cụ thiết kế màn hình: NC Designer

Bằng cách đưa ra các bộ phận tiêu chuẩn thực hiện sẵn, bạn có thể dễ dàng tạo ra các màn hình ban đầu mà không cần lập trình.

Công cụ thiết kế màn hình: NC Designer

Công cụ giám sát từ xa: NC Monitor / Công cụ giám sát từ xa

Một màn hình hiển thị NC giống hệt có thể được hiển thị trên một máy tính cá nhân. Bằng cách kết nối một máy tính cá nhân vào thiết bị NC khi cần thiết, có thể kiểm tra nhiều loại dữ liệu và thiết lập bằng cách sử dụng cùng một HMI như màn hình NC tiêu chuẩn.

Công cụ giám sát từ xa: NC Monitor / Công cụ giám sát từ xa

Công cụ chọn servo

Bằng cách chọn model cấu hình máy và nhập vào các thông số kỹ thuật máy, động cơ servo đáp ứng các thông số kỹ thuật có thể được lựa chọn.

Công cụ chọn servo

Công cụ hỗ trợ điều chỉnh servo: NC Analyzer / MS Configurator

Các thông số servo có thể được tự động điều chỉnh bằng cách kích hoạt động cơ sử dụng các chương trình gia công nhằm điều chỉnh hoặc bằng các tín hiệu rung, và đo lường/phân tích các đặc điểm máy.

Công cụ hỗ trợ điều chỉnh servo:  MS Configurator / NC Analyzer

Công cụ hỗ trợ thiết lập thông số: NC Configurator2

Tập tin dữ liệu NC cần thiết để điều khiển NC và vận hành máy (chẳng hạn như các thông số, dữ liệu công cụ và các biến thông thường) đều có thể được chỉnh sửa trên máy tính cá nhân.

Công cụ hỗ trợ thiết lập thông số: NC Configurator2

Công cụ lập trình chuỗi : GX Developer

Công cụ lập trình MELSEC, cung cấp một mảng rộng lớn các chức năng và dễ dàng sử dụng, cho phép thiết kế chương trình thuận tiện cũng như gỡ lỗi.

Công cụ lập trình chuỗi : GX Developer
đầu trang