Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Thiết bị dẫn động

Thiết bị dẫn động

Hệ dẫn động servo/trục chính có độ lợi cao, có khả năng tăng cường đầy đủ hiệu năng hệ thống dẫn động.

Hệ dẫn động servo/trục chính hiệu suất cao: Sê-ri MDS-D2/DH2
Hệ dẫn động servo/trục chính: Sê-ri MDS-DJ.
Hệ dẫn động multi-hybrid: Sê-ri MDS-DM2.
MDS-DM2-SPHV3

Sê-ri MDS-D2/DH2

Với chu kỳ điều khiển nhanh nhất hiện nay, hiệu suất cơ bản được nâng cao đáng kể (điều khiển có độ lợi cao). Một sự kết hợp giữa động cơ servo tốc độ cao và bộ dò độ chính xác cao giúp nâng cao hiệu suất dẫn động tổng thể.

Sê-ri MDS-D2/DH2 của hệ dẫn động servo/trục chính hiệu suất cao

Sê-ri MDS-DJ

Thiết bị dẫn động siêu nhỏ gọn với nguồn cấp tích hợp góp phần làm giảm kích thước bảng điều khiển. Loại 2 trục được thêm vào để thu hẹp hơn nữa.

Sê-ri MDS-DJ Hệ dẫn động servo/trục chính

Sê-ri MDS-DM2

MDS-DM2-SPHV3

Thiết bị dẫn động multi-hybrid sẽ dẫn động tối đa ba trục servo và một trục chính

MDS-DM2-SPHV3
đầu trang