Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Các phần mềm kỹ thuật khác

Các phần mềm kỹ thuật khác

Dòng sản phẩm nhiều loại phần mềm nhằm hỗ trợ môi trường kỹ thuật Sê-ri MELSEC.

GX Developer

Phần mềm lập trình chuỗi này này tận dụng ưu điểm ở các khía cạnh thân thiện với người dùng của Windows.

GX Developer

GX Configurator

Phần mềm này cho phép thiết lập đơn giản mô-đun chức năng thông minh sê-ri Q mà không cần chương trình.

GX Configurator

GX Simulator

Phần mềm vận hành một PLC ảo để gỡ lỗi chương trình chuỗi của máy tính.

GX Simulator

GX Converter

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu GX Developer thành dữ liệu Word hoặc Excel.

GX Converter

GX Explorer

Phần mềm thân thiện với người dùng này cho phép dễ dàng đọc/ghi các dữ liệu dự án PLC bằng những thao tác trực quan.

GX Explorer

GX RemoteService-I

Với phần mềm này, có thể dễ dàng thực hiện việc truy cập từ xa các hệ thống PLC từ một nhóm MELSOFT thông qua internet hoặc mạng nội bộ.

GX RemoteService-I

Công cụ cài đặt/giám sát cho mô-đun bộ điều khiển C

Công cụ để dễ dàng thiết lập, chẩn đoán và giám sát một cách dễ dàng, không cần lập trình.

Công cụ cài đặt/giám sát cho mô-đun bộ điều khiển C

Công cụ lập trình cho Sê-ri MELSEC-F

Loạt sản phẩm Sê-ri GX MELSOFT dành cho phần mềm lập trình sê-ri PLC MELSEC và bảng lập trình chuyên dụng cho FX PLC.

Công cụ lập trình cho Sê-ri MELSEC-F
đầu trang