Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Sê-ri MELSEC-QS/WS

MELSEC-QS/WS

Khái niệm về an toàn đang chuyển từ "không tai nạn" thành "không có rủi ro".

MELSEC Safety cung cấp minh họa trực quan về các thông tin an toàn, nhận biết việc điều khiển an toàn và tăng năng suất.
Chọn các thiết bị điều khiển an toàn thích hợp nhất cho cấu hình hệ thống của bạn từ dòng sản phẩm đa dạng các thiết bị MELSEC Safety.

Bộ điều khiển có thể lập trình an toàn

Dành cho điều khiển an toàn quy mô từ vừa đến lớn! Đạt được khả năng lập trình linh hoạt với điều khiển rẽ nhánh bằng CC-Link IE Field & CC-Link Safety và các khối hình thang & chức năng.

Thông tin khác

Bộ điều khiển có thể lập trình an toàn

Bộ điều khiển an toàn

Dành cho điều khiển an toàn quy mô từ nhỏ đến vừa! Dễ dàng lập trình một mạch an toàn chỉ bằng các khối chức năng.

Thông tin khác

Bộ điều khiển an toàn

Mô-đun chuyển tiếp an toàn

Để điều khiển an toàn quy mô nhỏ! Dễ dàng thêm mạch an toàn vào Sê-ri MELSEC-Q mà không cần chương trình.

Thông tin khác

Mô-đun chuyển tiếp an toàn
đầu trang