Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Bộ điều khiển có thể lập trình an toàn

Bộ điều khiển có thể lập trình an toàn

Dành cho điều khiển an toàn quy mô từ vừa đến lớn! Đạt được khả năng lập trình linh hoạt với điều khiển rẽ nhánh bằng CC-Link IE Field & CC-Link Safety và các khối hình thang & chức năng.

Các PLC dành cho điều khiển an toàn này được chứng nhận bởi các Tiêu chuẩn An toàn Quốc tế. Chúng có nhiều điểm I/O an toàn, giúp phù hợp với các hệ thống điều khiển an toàn trong các dây chuyền quy mô lớn.

Mô-đun CPU an toàn

Mô-đun CPU được thiết kế đặc biệt cho hệ thống an toàn "MELSEC-QS".

Mô-đun CPU an toàn

Thiết bị cơ sở chính về an toàn

Thiết bị cơ sở được thiết kế đặc biệt cho hệ thống an toàn "MELSEC-QS".

Thiết bị cơ sở chính về an toàn

Nguồn điện an toàn

Nguồn điện được thiết kế đặc biệt cho hệ thống an toàn "MELSEC-QS".

Nguồn điện an toàn

Mạng an toàn

Mô-đun giao diện mạng hệ thống an toàn "MELSEC-QS".

Mạng an toàn

Mô-đun I/O an toàn

Mô-đun đầu vào/đầu ra từ xa được thiết kế đặc biệt cho hệ thống điều khiển an toàn.

Mạng (Dành cho giao tiếp thông thường)
đầu trang