Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Công cụ hỗ trợ thiết bị ngoại vi

Các mạng khác

Dòng sản phẩm nhiều loại công cụ miễn phí nhằm tiếp tục đơn giản hóa sự phát triển của Sê-ri MELSEC.

GX LogViewer

Trình xem chuyên dụng này sẽ hiển thị các tập tin nhật ký được thu thập bằng mô-đun thiết bị ghi theo dõi dữ liệu tốc độ cao Sê-ri Q hoặc chức năng ghi theo dõi Sê-ri L.

GX LogViewer

Công cụ cấu hình mô-đun thiết bị ghi theo dõi dữ liệu tốc độ cao

Công cụ cấu hình chuyên dụng cho mô-đun thiết bị ghi theo dõi dữ liệu tốc độ cao Sê-ri Q.

Công cụ cấu hình mô-đun thiết bị ghi theo dõi dữ liệu tốc độ cao

Công cụ cấu hình ghi theo dõi LCPU

Công cụ cấu hình chuyên dụng cho chức năng ghi theo dõi Sê-ri L.

Công cụ cấu hình ghi theo dõi LCPU

Thư viện MELSOFT

Cung cấp các thành phần (thư viện FB, mẫu hình thang) cho phép dễ dàng sử dụng nhiều loại thiết bị được kết nối với thiết bị liên quan PLC.

Thư viện MELSOFT

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi A/QnA→Q

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi các chương trình Sê-ri A/QnA cho Sê-ri Q.

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi A/QnA→Q
đầu trang