Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun điều khiển mạng

Mô-đun điều khiển mạng

Nhóm mô-đun giao diện cho các mạng điều khiển hệ thống.

Tích hợp liền mạch mỗi cấp độ Tự động hóa Nhà máy (FA), với mạng tối ưu cho từng mục đích và cách sử dụng. Trải nghiệm sự đa dạng về mạng.

Mạng CC-Link IE Field

Mạng hiện trường (field network) tốc độ cao này mở rộng điều khiển I/O sang điều khiển rẽ nhánh bộ điều khiển, và cho phép việc đi dây phù hợp với bố trí thiết bị.

Mạng CC-Link IE Field

CC-Link

Mạng hiện trường (field network) tốc độ cao này có khả năng điều khiển và xử lý thông tin.

CC-Link

CC-Link/LT

Mô-đun giảm thiểu đi dây mạng cho các ứng dụng trong bảng và trong hệ thống.

CC-Link/LT
đầu trang