Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

CPU

CPU

Mô-đun cho điều khiển hệ thống PLC.

CPU Sê-ri L trang bị một loạt các chức năng I/O được đưa vào bản tiêu chuẩn.
Hãy tùy chỉnh nó để đưa vào các chức năng phù hợp với ứng dụng của bạn, và cho phép nhiều loại ứng dụng điều khiển khác.

CPU

Hiện có sẵn bốn loại CPU có thông số kỹ thuật khác nhau và các loại đầu ra phổ biến.

CPU

Tùy chọn

Dòng sản phẩm này bao gồm một nhánh rẽ mở rộng, mô-đun mở rộng, thiết bị hiển thị và thẻ nhớ SD, v.v...

Tùy chọn
đầu trang