Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun I/O

Mô-đun I/O

Mô-đun để kết nối các thiết bị đầu vào và đầu ra.

Hiện có sẵn nhiều loại mô-đun với các điện áp AC và DC khác nhau để phù hợp với cấu hình hệ thống của bạn.

Đầu vào

Mô-đun để gửi thông tin đầu vào cho tín hiệu bật/tắt từ thiết bị bên ngoài đến CPU.

Đầu vào

Đầu ra

Mô-đun này nhận lệnh xuất tín hiệu từ mô-đun CPU và ban hành tín hiệu đầu ra đến các thiết bị bên ngoài.

Đầu ra
đầu trang