Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun định vị

Mô-đun định vị

Khả năng tương thích hệ thống điều khiển xuất sắc. Các mô-đun vị trí hiện có sẵn cho nhiều cách sử dụng.

Mô-đun có khả năng dễ dàng thực hiện nội suy tuyến tính và định vị duy nhất chỉ đơn giản bằng cách ghi dữ liệu định vị để làm bộ đệm cho chương trình chuỗi dùng bộ nhớ.

Chuyển động đơn giản

Mô-đun này giúp dễ dàng thực hiện nhiều dạng điều khiển khác nhau bao gồm điều khiển định vị, điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn, điều khiển cam và điều khiển đồng bộ.

Chuyển động đơn giản

Định vị

Nhóm mô-đun này dễ dàng nhận biết việc định vị với tốc độ và độ chính xác cao. Một loạt điều khiển định vị, bao gồm nội suy tuyến tính 2-4 trục, nội suy vòng tròn 2 trục, chuyển đổi tốc độ/vị trí, điều khiển theo dõi và điều khiển tốc độ thống nhất đều được hỗ trợ.

Định vị
đầu trang