Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Nguồn điện

Cấp nguồn

Mô-đun dành cho cấp nguồn CPU, đầu vào/đầu ra, và các mô-đun khác.

Hiện có sẵn hai loại mô-đun nguồn điện (AC/DC ).

Đầu vào AC

Mô-đun nguồn AC đầu vào 100-240V, đầu ra 5VDC, đầu ra 5A.

Đầu vào AC

Đầu vào DC

Mô-đun nguồn DC đầu vào 24VDC, đầu ra 5VDC, đầu ra 5A.

Đầu vào DC
đầu trang