Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun I/O analog

Mô-đun I/O analog

Các mô-đun này dùng phương pháp analog (tương tự) cho việc nhập/xuất dữ liệu.

Khả năng đáp ứng các nhu cầu điều khiển tiến trình, đây là dòng mô-đun analog có hỗ trợ điều khiển với tốc độ và độ chính xác cao.

Đầu vào analog

Mô-đun đầu vào analog tốc độ chuyển đổi cao.

Đầu vào analog

Đầu ra analog

Mô-đun đầu ra analog tốc độ chuyển đổi cao.

Đầu ra analog

Đầu vào/đầu ra analog

Mô-đun đơn có khả năng đầu vào lẫn đầu ra analog.

I/O analog

Đầu vào cảm biến tải

Tăng độ chính xác đo lường và kết nối trực tiếp vào hộp bổ sung cảm biến tải.

Đầu vào cảm biến tải

Đầu vào CT

Mô-đun này giúp dễ dàng thực hiện nhiều dạng điều khiển khác nhau bao gồm điều khiển định vị, điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn, điều khiển cam và điều khiển đồng bộ.

Đầu vào CT

Đầu vào nhiệt độ

Mô-đun đầu vào nhiệt độ có độ chính xác cao.

Đầu vào nhiệt độ

Điều khiển nhiệt độ

Mô-đun điều khiển nhiệt độ được tích hợp điều khiển vòng lặp PID.

Điều khiển nhiệt độ

Điều khiển vòng lặp

Mô-đun điều khiển vòng lặp lý tưởng cho các môi trường điều khiển nhiệt độ và tốc độ dòng chảy đòi hỏi phản ứng nhanh.

Điều khiển vòng lặp
đầu trang