Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Thiết bị cơ sở

Cơ sở

Các mô-đun cho việc lắp ráp nguồn điện, CPU và mô-đun đầu vào/đầu ra.

Một dòng thiết bị cơ sở phục vụ nhằm phù hợp với hệ thống của người dùng, chẳng hạn như cơ sở chính tốc độ cao giữa các module nhiều CPU để đặt cấu hình nhiều CPU.

Cơ sở chính

Thiết bị cơ sở chính để lắp ráp các mô-đun Sê-ri Q.

Cơ sở chính

Cơ sở mở rộng

Thiết bị cơ sở mở rộng để lắp ráp các mô-đun Sê-ri Q.

Cơ sở mở rộng

Cáp mở rộng

Cáp để kết nối cơ sở chính và cơ sở mở rộng, khi sử dụng cơ sở mở rộng.

Cáp mở rộng

Tùy chọn

Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm liên quan cơ sở như ray DIN và nắp trống.

tùy chọn
đầu trang