Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun điều khiển mạng

Mô-đun điều khiển mạng

Nhóm mô-đun giao diện cho các mạng điều khiển hệ thống.

Tích hợp liền mạch mỗi cấp độ Tự động hóa Nhà máy (FA), với mạng tối ưu cho từng mục đích và cách sử dụng. Trải nghiệm sự đa dạng về mạng.

Mạng bộ điều khiển CC-Link IE

Mạng bộ điều khiển cho phép giao tiếp tốc độ cao và truyền tải khối lượng lớn, với trao đổi thông tin liền mạch không bị gián đoạn bởi các lớp.

Mạng bộ điều khiển CC-Link IE

Mạng CC-Link IE Field

Mạng hiện trường (field network) tốc độ cao này mở rộng điều khiển I/O sang điều khiển rẽ nhánh bộ điều khiển, và cho phép việc đi dây phù hợp với bố trí thiết bị.

Mạng CC-Link IE Field

MELSECNET/H

Mạng điều khiển để kết nối các thiết bị sản xuất.

MELSECNET/H

CC-Link

Mạng hiện trường (field network) tốc độ cao này có khả năng điều khiển và xử lý thông tin.

CC-Link

CC-Link/LT

Mạng giảm dây bên trong và bên ngoài nhằm loại bỏ các vấn đề tại chỗ như công tác đi dây quá phức tạp hoặc lỗi đi dây.

CC-Link/LT

AnyWire

Mạng cảm biến linh hoạt này sử dụng dây dẫn phổ dụng và cáp robot nhằm cho phép điều khiển các cảm biến và cơ cấu chấp hành.

AnyWire

MODBUS

Mô-đun MODBUS này sẽ kết nối với các thiết bị tương thích chuẩn MODBUS như các thiết bị kiểm soát và đo lường nhiệt độ.

MODBUS

PROFIBUS

Mô-đun giao diện cho mạng PROFIBUS.

PROFIBUS

DeviceNet

Mô-đun giao diện cho mạng DeviceNet.

DeviceNet

FL-net(OPCN-2)

Mô-đun giao diện này có thể được kết nối vào mạng FL-net.

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Mô-đun giao diện cho mạng AS-i.

AS-i
đầu trang