Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Mô-đun thông tin

Mô-đun thông tin

Nhóm mô-đun này cho phép trao đổi thông tin với hệ thống điều khiển máy chủ.

Dòng mô-đun hỗn hợp này tăng cường hiệu quả sản xuất bằng cách thu thập và điều khiển nhiều loại thông tin sản xuất.
Hiện có sẵn lựa chọn các thiết bị nhằm phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn.

Giao diện MES

Thực hiện việc chuyển từ dữ liệu phân xưởng thành thông tin có giá trị theo thời gian thực.

Giao diện MES

IT giao diện MES

Hỗ trợ nền tảng và cơ sở dữ liệu rộng hơn so với mô-đun giao diện MES.

Trực tiếp liên kết địa điểm sản xuất và hệ thống thông tin của bạn.

IT giao diện MES

Thiết bị ghi theo dõi dữ liệu tốc độ cao

Đáp ứng nhu cầu về khả năng truy vết và phát hiện một công cụ xử lý sự cố mạnh mẽ.

Thiết bị ghi theo dõi dữ liệu tốc độ cao

Máy chủ web

Mô-đun máy chủ này cho phép giám sát từ xa và vận hành PLC thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ.

Máy chủ web

Ethernet

Mô-đun giao diện Ethernet này có sẵn trong các model hỗn hợp nhằm phù hợp với hệ thống và thiết bị kết hợp.

Ethernet

Giao tiếp nối tiếp

Mô-đun giao tiếp nối tiếp này có khả năng thu thập, sửa đổi, giám sát và điều khiển các dữ liệu PLC cũng như thu thập dữ liệu đo lường.

Giao tiếp nối tiếp

Giao tiếp thông minh

Mô-đun giao tiếp thông minh này được trang bị giao diện 2CH và có khả năng xử lý đa tác vụ chương trình.

Giao tiếp thông minh
đầu trang